काळ बदलतो तसे माणसांनाही बदलावे लागते. म्हणजे गाडी घ्यायची इच्छा फलद्रूप होते तेव्हा घरामध्ये व त्या गाडी घेणाऱ्याच्या मनामध्येही आनंदाचे फवारे उडत असतात. … हे असे एकेकाळी चित्र होते....
पुढे वाचा